Vakfın Amacı

Eğitimin tüm  kademelerinde yer alan yoksul, engelli, yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçları doğrultusunda her türlü desteği sağlamaktır.

Bilimsel yaklaşıma, ulusal ülkülere ve etik değerlere sahip, çağın ihtiyaçlarına uygun yeterlilikte eğitim öğretime sahip bireyler yetiştirmektir.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınmasına, üretim verimliliğinin artmasına, bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine katkıda bulunacak  uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak bu amaca matuf kurumlar kurmaktır.