Mütevelli Heyet

talip_emiroglu
Dr. Talip EMİROĞLU
Metin EMİROĞLU
Başkan Yardımcısı
Köksal ÖZDEMİR
Üye
Gözdecan KARALI
Üye
Gökhan EMİROĞLU
T.E Gayrimenkul
( Temsilci )