Burslar

•Kuruluşundan itibaren toplamda 2812 öğrenciye anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, yükseköğretim ve lisansüstü düzeylerinde burs desteği sağlanmıştır.

•32 öğrenciye yurtdışı lisansüstü eğitim bursu verilmiştir.

•122 öğretmene yüksek lisans, 19 öğretmene doktora eğitim desteği sağlanmıştır.