Bilimsel Çalışmalar

2023 Perspektifinde Kuramdan-Uygulamaya Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu (2012) 

(Marmara Üniversitesi İşbirliğiyle )

Meslek Liselerinin Sorunları Çalıştayı : İstanbul Örneği ( 2011 – 2012 )

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş birliğiyle …

( MEB İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği …) 

2010 Kültür Başkentinde Yükselen Çocuk Sesleri (24-25 Haziran 2010)

İstanbul İlinde Okul Öncesi Eğitimin Niteliğini Artırma ve Yaygınlaştırma Çalıştayı

( MEB İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, ve TÖDER ile işbirliği… )

Eğitim Kongresi ( 03.05.2008)

3 – 12 Yaş Çocuklarında Matematiksel Düşünce Eğitimi

( MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Kent Satete İstanbul, Marmara, Osmangazi Üniversiteleri ve Goethe  Enstitüsü iş birliğiyle …)

Eğitim Kongresi (12.05.2007)

İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş :  Yöneltme, Sınavlar ve Uluslararası Uygulamalar 

(MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Kent State, Bremen, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Osmangazi Üniversiteleri ve Goethe Enstitüsü ile iş birliği …)

Eğitim Kongresi ( 13.05.2006)

Çok Kültürlü Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi

(MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Kent State, Karlsruhe, İstanbul, Marmara Üniversiteleri ve Goethe Enstitüsü ile iş birliği…)

Eğitim Kongresi ( 14.05.2005)

Türkiye’de Meslek Dili Olarak Almanca Öğretimi

(Avusturya, İsviçre Büyükelçilikleri ile  İstanbul ve Marmara Üniversiteleri, Berlin OTA Yüksekokulu ve Goethe Enstitüsü ile iş birliği …)

Eğitim Kongresi ( 08.05.2004)

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

( Almanya, Avusturya, sviçre Büyükelçilikleri ile İstanbul, Boğaziçi, Braunschweig Teknik, Marmara Üniversiteleri ve Goethe Enstitüsü ile iş birliği …)

Eğitim Kongresi ( 11.05.2003)

Avrupa ile Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Almanca  Eğitimi

(Almanya , Avusturya, İsviçre Büyükelçilikleri ile İstanbul, Leipzig, Marmara Üniversiteleri ve Goethe Enstitüsü ile iş birliği …)